top of page

Ograniczenie w odliczaniu VAT od samochodów przedłużone do końca 2022 r.


Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.


Ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą pojazdów samochodowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa się pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.


Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków (art. 86a ust. 3):


1) związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej,


2) związanych z pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,


3) dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.


Decyzją wykonawczą z dnia 24 września 2019 r. nr 2019/1594 (Dz. Urz. UE L 248/71) Rada Unii Europejskiej przedłużyła do dnia 31 grudnia 2022 r. upoważnienie do stosowania ograniczeń prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.


Zatem przez kolejne trzy lata przedsiębiorcy będą mogli odliczać tylko 50% kwoty podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z firmowymi samochodami, które są przez nich wykorzystywane również do celów prywatnych.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page