top of page

Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości dostawcy


Od 1 listopada br. mają zmienić się przepisy dotyczące MPP. Czy będę odpowiadał solidarnie z dostawcą towaru za jego zaległości podatkowe, gdy otrzymam fakturę potwierdzającą zakup towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na łączną wartość brutto poniżej 15.000 zł, nieoznaczoną jako "mechanizm podzielonej płatności"?


Od 1 listopada 2019 r. podatnik, na rzecz którego będzie dokonana dostawa towarów wymienionych w nowo dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 15, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (art. 105a ust. 1 ustawy o VAT).


Jednak solidarnej odpowiedzialności nie będzie się stosować:


* do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 obowiązującego od 1 listopada 2019 r. załącznika nr 15, tj. nabycia benzyny silnikowej, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, jeżeli nabycie to będzie dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary do napędu tych pojazdów, a także jeżeli dostawy tych towarów będzie dokonywał podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych,

* jeżeli powstanie zaległości nie będzie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,

* do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), tj. kwotę powyżej 15.000 zł,

* do nabycia towarów, za które podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.


Wynikać to będzie z nowego brzmienia art. 105a ust. 3 ustawy o VAT.


Oznacza to, że podatnik, co do zasady, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe, jeżeli transakcja będzie dotyczyła zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 15 na kwotę do 15.000 zł. Przy czym nabywca uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeżeli ureguluje należność w dobrowolnym mechanizmie podzielonej płatności.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page