top of page

Obligatoryjny MPP, a zastrzeżenia w umowach


Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby działalności nabywam części i akcesoria do samochodów. Stosuję mechanizm podzielonej płatności (MPP) dobrowolnie. Niektórzy sprzedawcy zastrzegają jednak w umowach, że nie mogę płacić z zastosowaniem MPP. Czy po wprowadzeniu obowiązkowego MPP umowy będą mogły zawierać takie zapisy?


W przypadku obligatoryjnego MPP sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie przyjmuje płatności w ramach tego mechanizmu. Będzie on obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem MPP.


MPP - wersja dobrowolna i obligatoryjna


Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować tzw. mechanizm podzielonej płatności (MPP), tj. dokonać zapłaty:


* kwoty odpowiadającej całości/części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury - na rachunek VAT,

* całości/części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury - na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo rozliczyć ją w inny sposób.


Obecnie stosowanie MPP jest dobrowolne.


W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące MPP w wersji obligatoryjnej. Zostaną nim objęte faktury, w których kwota należności ogółem będzie przekraczać 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (m.in. towary/usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT, objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT i odpowiedzialnością solidarną).

Pod poz. 147 załącznika nr 15 do ustawy o VAT wymieniono pozostałą sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.32.2). Jeżeli zatem kwota należności ogółem z faktury dokumentującej sprzedaż ww. części/akcesoriów będzie przekraczać 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty), wówczas ich nabywca będzie zobowiązany zastosować MPP.


Stosowanie MPP - zastrzeżenia w umowie


W przypadku MPP w wersji dobrowolnej istnieje możliwość zastrzeżenia w umowie, że zapłata należności nie może być dokonana z zastosowaniem MPP. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce, aby nabywca stosował taką formę zapłaty. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują, w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.


Natomiast w przypadku obligatoryjnego MPP nie będzie możliwości zastrzegania w umowach z kontrahentami, że płatność nie ma być dokonywana na rachunek VAT. Zgodnie bowiem z art. 108a ust. 1b ustawy o VAT (w brzmieniu od 1 listopada br.), podatnik obowiązany do wystawienia faktury, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł, obejmującej dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Faktura taka powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Tym samym, w przypadku obligatoryjnego MPP, sprzedawca będzie obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem MPP.


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page