top of page

Nowy wzór formularzy PIT


PIT-11 będzie uwzględniać wprowadzoną w sierpniu tego roku preferencję dla młodych, z kolei inne formularze – obowiązującą od października nową kwotę zmniejszającą podatek.


Wprowadzenie nowych wzorów związane jest przede wszystkim z nowelizacją z 4 lipca b.r., która wprowadziła od sierpnia zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia. W tym roku – od sierpnia do grudnia – zwolniony jest przychód do 35 637,67 zł, zaś od 2020 r. będzie to kwota 85 528 zł.


Nowy formularz rocznej informacji PIT-11 ma pozwolić płatnikom na wykazanie dochodów zwolnionych z tego tytułu. W ten sposób podatnicy, którzy są zatrudnieni u co najmniej dwóch zleceniodawców, będą mogli zweryfikować przy rocznym rozliczeniu czy nie doszło do przekroczenia limitu zwolnienia. Każdy płatnik stosuje go bowiem tylko w odniesieniu do wynagrodzenia, które sam wypłaca. Podatnik, który jest zatrudniony w kilku miejscach, może zatem w trakcie roku wykorzystać zwolnienie wielokrotnie, jednak przy rocznym rozliczeniu będzie musiał to skorygować.


Modyfikacji ulegnie także treść oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2, PIT-2A, PIT-3). Będę one uwzględniać zmianę kwoty zmniejszającej podatek (525,12 zł), co wynika z innej nowelizacji – z 30 sierpnia 2019 r. – która obniżyła od 1 października stawkę PIT z 18 do 17 procent, jednocześnie zmieniając kwotę zmniejszającą podatek. Nowe rozporządzenia wejdą w życie od 2020 r., przy czym wzór PIT-11 będzie stosowany do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r., z kolei oświadczenia PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 będą dotyczyć przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

5 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page