top of page

Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek obowiązujące w 2020 r.


W 2020 r. obowiązuje nowa skala podatkowa. Jej zmiana wiąże się z obniżką stawki podatkowej PIT z 18% na 17%, która nastąpiła w ubiegłym roku. Przypomnijmy, iż od 1 października 2019 r. ustawodawca wprowadził 17% stawkę podatku. Co do zasady miała ona zastosowanie przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy przez płatników (za wyjątkiem sytuacji, w których podatnicy złożyli płatnikom wniosek o zastosowanie stawki podatku w wysokości 17,75% oraz za wyjątkiem przedsiębiorców, którzy również stosowali stawkę w wysokości 17,75%). Wszystkich podatników w rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązuje stawka podatkowa w wysokości 17,75%.


Od 1 stycznia 2020 r. 17,75% stawka podatkowa nie ma już zastosowania. Na ten rok stawką z pierwszego przedziału skali podatkowej jest stawka w wysokości 17%. Obowiązuje ona wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, zarówno na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, jak i w rozliczeniu rocznym.


Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Zmianę stawki oraz skali podatkowej wprowadziła ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835), dalej: ustawa zmieniająca z dnia 30 sierpnia 2019 r.


Kwota zmniejszająca podatek


Od 1 stycznia 2020 r., przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 85.528 zł) - kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł rocznie. Oznacza to, że płatnicy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ww. podatnikom (np. pracownikom) uwzględniają kwotę 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł).


Z kolei kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu podatkowym lub w rocznym obliczeniu podatku przez organy rentowe od 1 stycznia 2020 r. wynosi (art. 27 ust. 1a ustawy o PDOF):


1) 1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;


2) 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł


- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;


3) 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;


4) 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł


- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.


Nową wysokość kwoty zmniejszającej podatek wprowadziła ww. ustawa zmieniająca z dnia 30 sierpnia 2019 r.

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page