top of page

Nauka języka obcego w kosztach przedsiębiorcy.


Przedsiębiorca, który w prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykonywać usługi dla podmiotów zagranicznych, ma prawo obciążyć firmowe koszty wydatkami na naukę języka obcego. W takim bowiem przypadku znajomość języka niewątpliwie warunkuje uzyskiwanie tych przychodów, a tym samym spełnia definicję kosztu podatkowego. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 1 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.363.2019.1.EC.


Podatniczka występująca z wnioskiem o wydanie interpretacji prowadzi od września 2015 r. jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług specjalistycznego projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania graficznego. Z uwagi na to, że w ramach tej działalności świadczy swoje usługi również dla kontrahentów zagranicznych, w 2018 r. rozpoczęła kurs nauki języka angielskiego. W jej opinii umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie jest niezbędna, aby nawiązać kontakty w celu pozyskania zleceń, gdyż jej klienci komunikują się głównie w tym języku. Kolejnym wskazanym przez podatniczkę powodem, dla którego znajomość języka angielskiego jest jej niezbędna w prowadzeniu własnej firmy, jest wykorzystywanie anglojęzycznych źródeł informacji, takich jak fora, serwisy informacyjne, kursy, książki i czasopisma specjalistyczne do poszerzania wiedzy oraz wykonywaniu usług. Najczęściej również używane przez podatniczkę narzędzia informatyczne, w szczególności programy komputerowe służące do obróbki i projektowania grafiki, posiadają rozbudowany interfejs wyłącznie w angielskiej wersji językowej. W zaprezentowanej sytuacji podatniczka miała wątpliwości, czy wydatki związane z opłaceniem kursu językowego może w swojej działalności gospodarczej zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów z tego źródła. W związku z tym wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji do Dyrektora KIS.


Dyrektor KIS w wydanej interpretacji stwierdził, że skoro chcąc świadczyć swoje usługi podatniczka musi posługiwać się językiem angielskim, a poniesione wydatki na kształcenie językowe pozwolą osiągnąć przychód jak również zachować źródło przychodów, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie podkreślił, że ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.


Agata Cieśla Gazeta Podatkowa

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page