top of page

Kilka faktur do jednej transakcji a obowiązkowy split payment - wyjaśnienie MF


W praktyce gospodarczej zasadą jest, że jedna transakcja dokumentowana jest jedną fakturą. Wówczas jeżeli faktura obejmuje towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT i wykazana w niej kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł podatnik zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.


Przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wprost dokumentowania danej transakcji więcej niż jedną fakturą. Może się wówczas zdarzyć, że wartość całej transakcji przekroczy 15.000 zł, ale kwoty należności wykazane w poszczególnych fakturach będą niższe.


Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy organy podatkowe dopuszczają taki sposób dokumentowania skutkujący odejściem od obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, czy też uznają, że takie działanie podatnika stanowi celowe obejście prawa.


Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 17 października 2019 r. wyjaśniło, że: "(...) określony w ustawie limit 15 tys. zł dotyczy kwoty brutto wykazanej na fakturze. Jeżeli zatem podatnik kupi towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy na jedną fakturę i wartość wskazana w tej fakturze będzie niższa niż 15 tys. zł, a towary spoza tego załącznika na drugą fakturę - nie musi w takim przypadku stosować mechanizmu podzielonej płatności. Należy jednak pamiętać, że MPP daje poczucie bezpieczeństwa transakcji i mieć również na uwadze dochowanie należytej staranności przez podatnika.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page