top of page

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania - od 1 stycznia 2020 r.


Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (projekt z 6 sierpnia 2019 r.).


W projekcie zaproponowano wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli takich, które będą mogły być instalowane np. na smartfonach czy tabletach (tzw. kas wirtualnych). Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania.


W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podkreślono, że stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Projekt ma też na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.


Zgodnie z projektem, rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zaznaczamy jednak, że projekt ww. rozporządzenia jest obecnie na etapie opiniowania i nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt przepisów oraz kiedy wejdą one w życie. Do tematu będziemy wracać na łamach naszego czasopisma na dalszym etapie legislacyjnym.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page