top of page

Faktura tylko do paragonu z NIP


Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT (projekt z dnia 21 marca 2019 r.) wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy. Zmiany te, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, są reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur do paragonów wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów.


Ponadto w uzasadnieniu do omawianej nowelizacji MF wskazało, że projektowane regulacje nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, a jedynie regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy. Jeżeli podatnik chce otrzymać fakturę, to będzie mógł to zrobić. Proponowane przepisy wymuszają wyłącznie pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

MF podkreśliło, że podatnik nie może dowolnie wybierać czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. Jeżeli więc w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany charakteru tego zakupu.


W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się NIP będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność.


W sytuacji gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik - w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu w kasie, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Proponowana zmiana przepisów nie będzie zatem skutkowała koniecznością wymiany kas.


Ponadto planuje się wdrożyć przepisy wprowadzające sankcję za niestosowanie się podatników do wcześniej omawianych zasad. Organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego w takiej fakturze. Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Przy czym trzeba podkreślić, iż powyższej sankcji nie należy łączyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym określonym w art. 112b i 112c ustawy o VAT.


Gazeta Podatkowa nr 36; Aleksandra Węgielska

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page