• Marta Kusek

Dziś jest wtorek 7 maja 2019 r.


Sygnały dnia:

Niedziela handlowa w maju br.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przedłuż...

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ...

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Faktura 275 pozycji

Obowiązek informacyjny przy ewidencji wejść do firmy

Poczęstunki na spotkaniach szkoleniowo-organizacyjnych a koszty uzyskania przychodów

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Gminne inwestycje a prawo do odliczenia VAT w świetle nowego stanowiska KIS

Newsletter VAT nr 19 (284) z dn. 07.05.2019

Rozliczenie wydatków na używanie pojazdu niebędącego samochodem osobowym

Dnia 7.05.2019 wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień ...

Dnia 7.05.2019 wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu ...

Dnia 7.05.2019 wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. ...

Dnia 7.05.2019 wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. ...

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Dnia 10.05.2019 wpłata składek ZUS za kwiecień 2019 r. - osoby fizyczne opłacające ...

Dnia 10.05.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 ...

Dnia 10.05.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2019 ....

Dnia 10.05.2019 złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2019 r.


Zmiany w prawie:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych


Ważne terminy:

- AKC-P za miesiąc poprzedni

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2019 r.

- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7


Informacje codzienne:

Wschód słońca: 4:55

Zachód słońca: 20:09

Dzień trwa 15 godz. 14 min i jest krótszy od najdłuższego o 1 godz. i 32 min oraz dłuższy od najkrótszego o 7 godz. i 32 min

Znak zodiaku urodzonych 7 maja to Byk

Faza Księżyca: Wzrastający sierp

127 dzień roku, do końca pozostaje 238 dni

Do końca astronomicznej wiosny pozostają 44 dni

Do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 165 dni roboczych oraz 74 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą:

August, Benedykt, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Gizela, Gustawa, Jan, Ludomira, Ludomił, Piotr, Róża, Stanimir, Sykstus


Święta i ważne wydarzenia:

Światowy Dzień Astmy Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie