top of page

Dziś jest wtorek 26 marca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA


Ważne terminy

- Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic

- Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni


Zmiany w prawie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty


Imieniny obchodzą:

Bazyli, Duszan, Dyzma, Emanuel, Emanuela, Feliks, Kasjan, Kwadrat, Larysa, Ludger, Maksyma, Manuela, Montan, Olga, Tekla, Teodor, Teodozy, Tworzymir


Święta i inne wydarzenia:

- Dzień Niedźwiedzia Grizzly

- Międzynarodowy Dzień Szpinaku

- Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika)

- Światowy Dzień Króla Niedźwiedzi

- Święto Niepodległości Bangladeszu

- Dzień Męczenników Mali


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page