• Marta Kusek

Dziś jest wtorek 2 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Planowane zmiany w zakresie stawki VAT na książki - odpowiedź na interpelację poselską...

Uwzględnianie premii tzw. "działowych" w podstawie wymiaru świadczeń ...

Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników

Ustawa z dnia 28.06.2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności ...

ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - ...

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.03.2019 ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2019 r. w ...

Paliwo zużyte w prywatnych jazdach samochodem służbowym - kolejny korzystny wyrok ...

Newsletter VAT nr 14 (279) z dn. 02.04.2019

Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

Dnia 5.04.2019 wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - jednostki budżetowe i ...

Dnia 5.04.2019 złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku ...

Dnia 5.04.2019 złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w ...

Dnia 5.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2018 r. - ...


Zmiany w prawie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru


Imieniny obchodzą:

Aaron, Franciszek, Irmina, Laurencja, Leopold, Leopolda, Maria, Miłobąd, Samosąd, Teodozja, Urban, Wiktor


Święta i ważne wydarzenia

- Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

- Dzień Świadomości Autyzmu

- Dzień Niewidzialnej Pracy

- Dzień Naleśnika

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie