• Marta Kusek

Dziś jest sobota 27 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:

Ochrona przed eksmisją "na bruk"

Ułatwienia dla cudzoziemców przyjeżdżających na staż

Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentówUstawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku ...

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ...

Dnia 30.04.2019 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność ...

Dnia 30.04.2019 przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2019 ....

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2019 ...

Dnia 30.04.2019 złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP ...

Dnia 30.04.2019 złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osią...

Zmiany w prawie:

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi

- USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw


Imieniny obchodzą:

Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta, Żelimysł


Święta i ważne wydarzenia:

- Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego

- Dzień Tai-Chi

- Dzień Florysty

- Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii - Światowy Dzień Tapira

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie