top of page

Dziś jest sobota 27 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:

Zmiany w prawie:

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi

- USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw


Imieniny obchodzą:

Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta, Żelimysł


Święta i ważne wydarzenia:

- Światowy Dzień Grafika i Rysunku Graficznego

- Dzień Tai-Chi

- Dzień Florysty

- Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii - Światowy Dzień Tapira

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page