• Marta Kusek

Dziś jest poniedziałek 1 lipca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:

KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w ...

ZFA-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w ...

FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów ...

SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku ...

Jedna faktura sprzedaży do kilku paragonów fiskalnych

Przekazanie nieruchomości przez województwo do spółki

Rozliczenie VAT przy sprzedaży bonu jednego przeznaczenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad ...

Przechowywanie duplikatów faktur zakupu wyłącznie w formie elektronicznej

PCC-4 Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-4/A Informacja o pozostałych podatnikach

PCC-4/B Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom

Z-KW Statystyczna karta wypadku

Można już składać wnioski o świadczenia dla rodzin z dziećmi na nowe okresy

Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego ...

Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

Newsletter Podatkowo-Księgowy nr 19 (371) z dn. 01.07.2019

SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ...

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia ś...

Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Termin rozliczenia faktury z tytułu usługi budowlanej objętej mechanizmem ...

Weryfikacja kontrahenta potrzebna w celu odliczania VAT

Newsletter Gazety Podatkowej nr 52 (1614) z dn. 01.07.2019

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2019...

Deklaracja o rezygnacji z dokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ...

Od 7 września 2019 r. kolejne zmiany do Kodeksu pracy

Ogólne zasady limitowania kosztów

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.

Wydatki na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych

Czynności sprawdzające zastępują kontrole podatkowe

Deklaracje dla zryczałtowanego CIT od wypłat odsetek i dyskonta

Dnia 1.07.2019 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność ...

Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dn. 1.07.2019

Jak rozliczyć lokaty dwuwalutowe w księgach rachunkowych?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zakresu, ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.05.2019 r. w sprawie wzoru ...


WAŻNE TERMINY:

- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

- Przekazanie wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą za maj 2019 r.

- AKC-PA - czerwiec

- ORD-W1 za miesiąc poprzedni


ZMIANY W PRAWIE:


WCHODZĄ W ŻYCIE:

· Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

· Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

· Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

· Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

· Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

· Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących

· Ustawa z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

· Ustawa z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

· Ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.05.2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny


ZMIENIAJĄ SIĘ :

· Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

· Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

· Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

· Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

· Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym

· Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

· Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

· Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

· Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

· Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

· Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

· Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

· Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności


INFORMACJE CODZIENNE:

Wschód słońca: 4:18

Zachód słońca: 21:00

Dzień trwa 16 godz. 42 min i jest krótszy od najdłuższego o 4 min oraz dłuższy od najkrótszego o 9 godz. i 0 min

Znak zodiaku urodzonych 1 lipca to Rak

Faza Księżyca: Nów

182 dzień roku, do końca pozostaje 183 dni

Do końca astronomicznego lata pozostają 83 dni

Ile wolnego do końca roku?

Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 127 dni roboczych oraz 57 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą:

Aaron, Bogusław, Domicjan, Domicjana, Ekhard, Estera, Gaweł, Halina, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Namir, Otto, Szymon, Szymona, Teodoryk


Święta i ważne wydarzenia

Światowy Dzień Architektury

Dzień Spółdzielczości

Dzień Psa

Międzynarodowy Dzień Owoców

Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

Dzień Sejmu Polskiego

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie