• Marta Kusek

Dziś jest piątek 19 lipca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

ZUS informuje o zmianach w powiadomieniach wysyłanych pracodawcom SMS-em lub e-mailem o...

Źródło przychodów ze zbycia lokalu mieszkalnego wynajmowanego w ramach działalności ...

Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego

Powrót do zwolnienia z VAT - nowe zasady korekty odliczonego podatku

Osoby do 26. roku życia ze zwolnieniem w pdof

Newsletter Forum nr 29 (289) z dn. 19.07.2019

Nieodpłatne świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki kapitałowej a przychód ...

Zasady składania zbiorczych deklaracji PCC

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z...

Dnia 22.07.2019 wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 ...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek ...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. na PFRON

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze ...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze ś...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od ...

Dnia 22.07.2019 wpłata za czerwiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ...

Dnia 22.07.2019 wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób ...

Dnia 22.07.2019 wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za II kwartał ...

Dnia 22.07.2019 złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2019 r. - zarzą...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2019 r. - zarzą...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2019 r. - zarządy ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2019 r. ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2019 r. - ...

Dnia 22.07.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za ...

Dnia 22.07.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, ...

Dnia 22.07.2019 złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budż...


ZMIANY W PRAWIE

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

- ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii „Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek”

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym


INFORMACJE CODZIENNE

Wschód słońca: 4:37

Zachód słońca: 20:47

Dzień trwa 16 godz. 10 min i jest krótszy od najdłuższego o 36 min oraz dłuższy od najkrótszego o 8 godz. i 28 min

Znak zodiaku urodzonych 19 lipca to Rak

Faza Księżyca: K. ubywa

200 dzień roku, do końca pozostaje 165 dni

Do końca astronomicznego lata pozostaje 65 dni


Ile wolnego do końca roku?

Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 113 dni roboczych oraz 53 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą

Ambroży, Arseniusz, Aurea, Epafras, Justa, Lutobor, Makryna, Marcin, Matern, Piotr, Radomiła, Rufina, Symmach, Teodor, Włodzisław, Zdziesuł


Święta i ważne wydarzenia

Dzień Czerwonego Kapturka


Dobrego dnia!

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie