top of page

Dziś jest czwartek 7 marca 2019 r.


Ważne terminy 7 marca 2019 r.

- CIT-7 za miesiąc poprzedni

- AKC-P za miesiąc poprzedni

- Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni

- Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za luty 2019 r.

- Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych


Zmiany w prawie 07.03.2019

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań

- POROZUMIENIE z dnia 19 marca 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- USTAWA z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw


Imieniny obchodzą:

Bazyli, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, Eubul, Felicyta, German, Morzysław, Nadmir, Paweł, Perpetua, Teofilakt, Teresa, Tomasz


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page