top of page

Dziś jest czwartek 28 lutego 2019 r.


Ważne terminy 8 lutego 2019 r.

- IFT-1/IFT-1R

- Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników

- Zawiadomienie organu rentowego ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w roku poprzednim przez zatrudnionych u płatnika emerytów lub rencistów

- Roczna opłata rejestrowa za rok bieżący wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny


Zmiany w prawie 28.02.2019

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy


Imieniny obchodzą:

Antonia, August, Bogurad, Chwalibog, Gaja, Gajusz, Hilary, Józef, Lech, Makary, Nadbor, Oswald, Roman, Sylwana, Teofil, Tymoteusz


Inne święta:

- Tłusty czwartek

- Dzień Kibica Cracovii - Dzień Chorób Rzadkich

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page