top of page

Dziś jest czwartek 21 lutego 2019 r.


Zmiany w prawie 21.02.2019

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy


Imieniny obchodzą:

Eleonora, Feliks, Fortunat, Gumbert, Henryka, Irena, Kiejstut, Lena, Piotr, Robert, Sewerian, Wyszeniega, Wyszetrop


Inne święta:

- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym - Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page