• Marta Kusek

Dziś jest czwartek 18 lipca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Brak zapłaty podatku za granicą wyklucza korzystanie z ulgi abolicyjnej - wyrok NSA

Wypłata zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i ...

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej otrzymane przez spółkę z o.o.

Największe przedsiębiorstwa weszły już do PPK

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Nowe oznaczenia literowe w kasach rejestrujących

Obowiązki informacyjne w zakresie wdrażania PPK w firmie

Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty zobowiązań podatkowych za pomocą indywidualnego ...

Newsletter Gazety Podatkowej nr 57 (1619) z dn. 18.07.2019

Czy inwestycję w obcym środku trwałym można wycenić według wartości rynkowej?

Sprzedaż lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej

Zdarzenia ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.

Prewspółczynnik stosowany do odliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z ...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1028) z dn. 20.....

Dnia 18.07.2019 złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania ...

Dodatek BI 21/2019 - Ordynacja podatkowa. Stan prawny na 1 lipca 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dn. 18.07.2019

Poradnik VAT nr 14 (494) z dn. 20.07.2019

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dn. 20.07.2019

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego ...

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dn. 20.07.2019


ZMIANY W PRAWIE

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

- USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”


INFORMACJE CODZIENNE

Wschód słońca: 4:35 Zachód słońca: 20:48

Dzień trwa 16 godz. 13 min i jest krótszy od najdłuższego o 33 min oraz dłuższy od najkrótszego o 8 godz. i 30 min

Znak zodiaku urodzonych 18 lipca to Rak

Faza Księżyca: Pełnia

199 dzień roku, do końca pozostaje 166 dni

Do końca astronomicznego lata pozostaje 66 dni


Ile wolnego do końca roku?

Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 114 dni roboczych oraz 53 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą

Arnold, Arnulf, Bruno, Drogomir, Drogomira, Drogomił, Drogoradz, Dziwigor, Emilian, Erwin, Erwina, Eugeniusz, Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Kamil, Krescenty, Maryna, Matern, Maternus, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Robert, Roberta, Symforoza, Szymon, Szymona, Teodozja, Uniesław


Święta i ważne wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Święto Proklamowania Pierwszej Konstytucji (Urugwaj)


Dobrego dnia!

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie