• Marta Kusek

Dziś jest czwartek 11 lipca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Usprawnienie systemu zamówień publicznych

Informatyzacja systemu ochrony zdrowia

Kasy on-line w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ułatwienia dla przedsiębiorców w Pakiecie Przyjazne Prawo

Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO

Brak zapłaty podatku za granicą wyklucza korzystanie z ulgi abolicyjnej

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Do samochodów elektrycznych można stosować limit amortyzacji w wysokości 225.000 ...

Newsletter Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dn. 11.07.2019

Do 15 lipca br. jednostki nieobjęte wpisem do KRS składają do ogłoszenia w MSiG ...

Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych

Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dn. 11.07.2019

Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo ...

ZMIANY W PRAWIE

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

- USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

INFORMACJE CODZIENNE

Wschód słońca: 4:27

Zachód słońca: 20:55

Dzień trwa 16 godz. 28 min i jest krótszy od najdłuższego o 18 min oraz dłuższy od najkrótszego o 8 godz. i 45 min

Znak zodiaku urodzonych 11 lipca to Rak

Faza Księżyca: Poszerzony Księżyc

192 dzień roku, do końca pozostaje 173 dni

Do końca astronomicznego lata pozostają 73 dni


Ile wolnego do końca roku?

Według kalendarza 2019 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 119 dni roboczych oraz 55 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.


Imieniny obchodzą

Benedykt, Jan, Kalina, Karina, Olga, Pelagia, Pelagiusz, Pius, Placyd, Sabin, Siepraw, Wyszesława, Zybert


Święta i ważne wydarzenia

Światowy Dzień Ludności

Francuskie Święto Asertywności


Dobrego dnia!

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie