• Marta Kusek

Dziś jest Środa 10 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami

Posiadanie władzy rodzicielskiej a ulga na dziecko

Zmiany w ustawie o CIT

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w ...

Nieodpłatny import towarów w ramach reklamacji

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku ...

Newsletter Podatkowo-Księgowy nr 11 (363) z dn. 10.04.2019

Przepisy wprowadzające RODO w Polsce uchwalone

Newsletter Kadrowego nr 15 (371) z dn. 10.04.2019

Skutki wprowadzenia do badanego sprawozdania finansowego korekt biegłego rewidenta

Dnia 10.04.2019 wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - osoby fizyczne opłacające ...

Dnia 10.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2019 r. - samorzą...

Dnia 10.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 10.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 10.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019...

Dnia 10.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 10.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 10.04.2019 złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2019 ....

Dnia 10.04.2019 złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 ...

Dnia 10.04.2019 złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2019 r.

Nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Korekta podatku naliczonego w związku z dokonaną sprzedażą samochodu


Ważne terminy

- wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2019 r.Zmiany w prawie

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wpisywania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz sposobu jej przeglądu

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

- USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.Imieniny obchodzą:

Afrykan, Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Fulbert, Grodzisław, Henryk, Magda, Magdalena, Makary, Marek, Michał, Notger, Paladiusz, Pompejusz, Terencjusz


Święta i ważne wydarzenia

- Dzień Służby Zdrowia

- Dzień Bandurka - Dzień Lotnictwa Wojskowego - Dzień Rodzeństwa

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie