top of page

Bez kar za złożenie po terminie PIT za 2019 r.


Podatnicy mogą przekazywać zeznania PIT za 2019 r. do końca maja 2020 r. Nic nie zmienia się dla osób, którym fiskus przygotował PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT. Te zeznania podatkowe - w przypadku nierozliczenia się podatnika we własnym zakresie - zostaną automatycznie uznane za złożone w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r. Podatnicy mogą bezkarnie wywiązać się z tego obowiązku do 31 maja 2020 r.

Takie udogodnienie przewiduje tarcza antykryzysowa wprowadzona w związku z pandemią COVID-19. Właściwie zakłada ona, że przekazanie zeznania podatkowego za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r., jest równoznaczne z dokonaniem "czynnego żalu" (czyli złożeniem zawiadomienia chroniącego przed odpowiedzialnością karną skarbową). W konsekwencji nie może być wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a podjęte - musi zostać umorzone.

Należy zwrócić uwagę, że termin złożenia zeznania podatkowego za 2019 r. nie został przedłużony, a wprowadzono jedynie ustawowo bezkarność za przekazanie rozliczenia po 30 kwietnia 2020 r. Uregulowanie podatku po upływie terminu płatności wiąże się natomiast z obciążeniami odsetkowymi (chyba że Minister Finansów wyda rozporządzenie o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę).

Nic nie zmieni się dla osób, dla których zostały sporządzone PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT. Dotyczy to ponad 21 mln podatników. Usługa Twój e-PIT polega na przygotowaniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych i udostępnieniu go podatnikowi na Portalu Podatkowym. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci tak sporządzonego PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r., a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. Naniesienie zmian w takim rozliczeniu będzie możliwe tylko poprzez dokonanie korekty. W przypadku gdy z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikał podatek do zapłaty, urząd skarbowy przyśle w maju br. do podatnika informację o konieczności jego uregulowania.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page